BULKANG KANLAON

Buod ng 24 oras na pagmamanman

(simula 5AM kahapon hanggang 5AM ngayong araw)

Petsa: 27 Hunyo 2021

(Bahagyang aktibidad)

ANTAS NG ALERTO

1

Petsa: 27 Hunyo 2021

ANTAS NG ALERTO

(Bahagyang aktibidad)

1

MGA PARAMETRO

antas ng tubig

Seismicity

30 Volcanic Earthquake

(lindol na kaugnay sa aktibidad ng bulkan)

SO2

Sulfur Dioxide Flux

1680 tonelada / araw (23 June 2021)

(sukat ng sulfur dioxide na ibinuga ng bulkan)

Plume
Plume

Katamtamang pagsingaw na may taas na 400 metro na napapadpad sa hilagang-kanluran

(lakas ng pagsingaw mula sa bunganga ng bulkan)

ground deformation
Ground Deformation

Nanatili ang pamamaga ng paligid ng bulkan

(paggalaw ng lupa sa paligid ng bulkan)

Lokasyon ng Lindol:
Nakalipas na 24 oras
Nakalipas na dalawang linggo
Lokasyon ng Lindol:
Nakalipas na 24 oras
Nakalipas na dalawang linggo
Bilang ng volcanic earthquake: 30 May sapat na record para ma-locate: 0

REKOMENDASYON / DAGDAG NA KOMENTO

Bawal

  • Pagpasok sa apat na kilometrong (4 km) radius Permanent Danger Zone o PDZ
  • Paglipad ng anumang aircraft malapit sa tuktok ng bulkan

Paalala

Maaaring maganap ang mga sumusunod:

  • biglaang pagputok ng steam o phreatic explosions
Lokasyon ng Bulkang Kanlaon: Mga Lalawigan ng Negros Occidental at Negros Oriental
Mga karagdagang impormasyon sa website: