BULKANG KANLAON

Buod ng 24 oras na pagmamanman

(simula 5AM kahapon hanggang 5AM ngayong araw)

Petsa: 07 Pebrero 2023

(Bahagyang aktibidad)

ANTAS NG ALERTO

1

Petsa: 07 Pebrero 2023

ANTAS NG ALERTO

(Bahagyang aktibidad)

1

MGA PARAMETRO

antas ng tubig

Seismicity

13 volcanic earthquakes

SO2

Sulfur Dioxide Flux

Walang nasukat ang instrumento (noong Pebrero 2, 2023)

Plume
Plume

Natatakpan ng ulap ang bulkan

ground deformation
Ground Deformation

Namamaga ang bulkan

static map
Lokasyon ng Lindol:
Nakalipas na 24 oras
Nakalipas na dalawang linggo
Lokasyon ng Lindol:
Nakalipas na 24 oras
Nakalipas na dalawang linggo
Bilang ng volcanic earthquake: 13 May sapat na record para ma-locate: 0

REKOMENDASYON / DAGDAG NA KOMENTO

Bawal

  • Pagpasok sa apat na kilometrong (4 km) radius Permanent Danger Zone o PDZ
  • Paglipad ng anumang aircraft malapit sa tuktok ng bulkan

Paalala

Maaaring maganap ang mga sumusunod:

  • biglaang pagputok ng steam o phreatic explosions
Lokasyon ng Bulkang Kanlaon: Mga Lalawigan ng Negros Occidental at Negros Oriental
Mga karagdagang impormasyon sa website: