BULKANG KANLAON

Buod ng 24 oras na pagmamanman

(simula 5AM kahapon hanggang 5AM ngayong araw)

Petsa: 25 Mayo 2023

(Bahagyang aktibidad)

ANTAS NG ALERTO

1

Petsa: 25 Mayo 2023

ANTAS NG ALERTO

(Bahagyang aktibidad)

1

MGA PARAMETRO

antas ng tubig

Seismicity

3 volcanic earthquakes

SO2

Sulfur Dioxide Flux

206 tonelada / araw (23 Mayo 2023)

Plume
Plume

200 metrong taas; Katamtamang pagsingaw;

ground deformation
Ground Deformation

Namamaga ang bulkan

static map
Lokasyon ng Lindol:
Nakalipas na 24 oras
Nakalipas na dalawang linggo
Lokasyon ng Lindol:
Nakalipas na 24 oras
Nakalipas na dalawang linggo
Bilang ng volcanic earthquake: 3 May sapat na record para ma-locate: 0

REKOMENDASYON / DAGDAG NA KOMENTO

Bawal

  • Pagpasok sa apat na kilometrong (4 km) radius Permanent Danger Zone o PDZ
  • Paglipad ng anumang aircraft malapit sa tuktok ng bulkan

Paalala

Maaaring maganap ang mga sumusunod:

  • biglaang pagputok ng steam o phreatic explosions
Lokasyon ng Bulkang Kanlaon: Mga Lalawigan ng Negros Occidental at Negros Oriental
Mga karagdagang impormasyon sa website: