BULKANG KANLAON

Buod ng 24 oras na pagmamanman

(simula 12AM kahapon hanggang 12AM ngayong araw)

Petsa: 22 Abril 2024

(Bahagyang aktibidad)

ANTAS NG ALERTO

1

Petsa: 22 Abril 2024

ANTAS NG ALERTO

(Bahagyang aktibidad)

1

MGA PARAMETRO

antas ng tubig

Seismicity

0 volcanic earthquake

SO2

Sulfur Dioxide Flux

1536 tonelada / araw (21 Abril 2024)

Plume
Plume

Mahinang pagsingaw

ground deformation
Ground Deformation

Pamamaga ng bulkan

static map
Lokasyon ng Lindol:
Nakalipas na 24 oras
Nakalipas na dalawang linggo
Lokasyon ng Lindol:
Nakalipas na 24 oras
Nakalipas na dalawang linggo
Bilang ng volcanic earthquake: 0 May sapat na record para ma-locate: 0

REKOMENDASYON / DAGDAG NA KOMENTO

Bawal

  • Pagpasok sa apat na kilometrong (4 km) radius Permanent Danger Zone o PDZ
  • Paglipad ng anumang aircraft malapit sa tuktok ng bulkan

Paalala

Maaaring maganap ang mga sumusunod:

  • biglaang pagputok ng steam o phreatic explosions
Lokasyon ng Bulkang Kanlaon: Mga Lalawigan ng Negros Occidental at Negros Oriental
Mga karagdagang impormasyon sa website: