BULKANG MAYON

Buod ng 24 oras na pagmamanman

(simula 5AM kahapon hanggang 5AM ngayong araw)

Petsa: 09 Marso 2023

(Pagtaas ng aktibidad)

ANTAS NG ALERTO

2

Petsa: 09 Marso 2023

ANTAS NG ALERTO

(Pagtaas ng aktibidad)

2

MGA PARAMETRO

antas ng tubig

Seismicity

2 volcanic earthquakes + 2 rockfall events

Banaag
Banaag o Crater glow

Mahina (naaninag lamang sa telescope)

SO2

Sulfur Dioxide Flux

312 tonelada / araw (08 Marso 2023)

Plume
Plume

Katamtamang pagsingaw; 500 metrong taas; napadpad sa hilagang-silangan at hilaga-hilagang-silangan

ground deformation
Ground Deformation

Namamaga ang bulkan

static map
Lokasyon ng Lindol:
Nakalipas na 24 oras
Nakalipas na dalawang linggo
Lokasyon ng Lindol:
Nakalipas na 24 oras
Nakalipas na dalawang linggo
Bilang ng volcanic earthquake: 2 May sapat na record para ma-locate: 0

REKOMENDASYON / DAGDAG NA KOMENTO

Bawal

  • Pagpasok sa anim na kilometrong (6 km) radius Permanent Danger Zone
  • Paglipad ng anumang sasakyang panghimpapawid sa babaw ng bulkan

Paalala

Maaaring maganap ang mga sumusunod:

  • Biglaang pagputok ng steam o phreatic explosions
  • Rockfall mula sa tuktok ng bulkan
  • Pag-agos ng Lahar kung may matinding pag-ulan
Lokasyon ng Bulkang Mayon: Lalawigan ng Albay
Mga karagdagang impormasyon sa website: