BULKANG PINATUBO

Buod ng 24 oras na pagmamanman

(simula 5AM kahapon hanggang 5AM ngayong araw)

Petsa: 06 Agosto 2021

(Bahagyang aktibidad)

ANTAS NG ALERTO

1

Petsa: 06 Agosto 2021

ANTAS NG ALERTO

(Bahagyang aktibidad)

1

MGA PARAMETRO

antas ng tubig

Seismicity

2 Volcanic Earthquake

(lindol na kaugnay sa aktibidad ng bulkan)

antas ng tubig
Acidity

Pinatubo Crater Lake

7.95 (15 April 2021)

(sukat ng acidity sa tubig ng bukal/lawa)

antas ng tubig
Temperatura

Pinatubo Crater Lake

53 ℃ (15 April 2021)

(sukat ng init sa tubig ng bukal/lawa)

CO2

Carbon Dioxide Flux

262 tonelada / araw (13 April 2021)

(sukat ng carbon dioxide na ibinuga ng bulkan)

Lokasyon ng Lindol:
Nakalipas na 24 oras
Nakalipas na dalawang linggo
Lokasyon ng Lindol:
Nakalipas na 24 oras
Nakalipas na dalawang linggo
Bilang ng volcanic earthquake: 2 May sapat na record para ma-locate: 0

REKOMENDASYON / DAGDAG NA KOMENTO

Bawal

Matinding pag-iingat sa o iwasan ang pagpasok sa Pinatubo Crater

Paalala

Maaaring maganap ang mga sumusunod:

  • volcanic earthquakes
  • pag-ipon o pagbuga ng mga nakalalasong gas
Lokasyon ng Bulkang Pinatubo: Mga Lalawigan ng Pampanga, Tarlac at Zambales
Mga karagdagang impormasyon sa website: