BULKANG TAAL

Buod ng 24 oras na pagmamanman

(simula 5AM kahapon hanggang 5AM ngayong araw)

Petsa: 27 Hunyo 2022

(Pagbaba ng aktibidad)

ANTAS NG ALERTO

2

Petsa: 27 Hunyo 2022

ANTAS NG ALERTO

(Pagbaba ng aktibidad)

2

MGA PARAMETRO

antas ng tubig

Seismicity

0 volcanic earthquake + mahinang background tremor

antas ng tubig
Temperatura

Main Crater Lake

66.5 ℃ (27 April 2022)

SO2

Sulfur Dioxide Flux

2840 tonelada / araw (23 Hunyo 2022)

Plume
Plume

Katamtamang pagsingaw; 600 metrong taas; napadpad sa timog-kanluran at kanluran timog-kanluran

ground deformation
Ground Deformation

Pag-impis ng TVI at kalakhang Taal Caldera (simula Oktubre 2021)

static map
Lokasyon ng Lindol:
Nakalipas na 24 oras
Nakalipas na dalawang linggo
Lokasyon ng Lindol:
Nakalipas na 24 oras
Nakalipas na dalawang linggo
Bilang ng volcanic earthquake: 0 May sapat na record para ma-locate: 0

REKOMENDASYON / DAGDAG NA KOMENTO

Bawal

  • Pagpasok sa Taal Volcano Island o TVI, lalo na sa Main Crater at Daang Kastila fissures, at pamamalagi sa lawa ng Taal
  • Paglipad ng anumang aircraft malapit sa tuktok ng bulkan

Paalala

Maaaring maganap ang mga sumusunod:

  • biglaang pagputok ng steam o phreatic explosions
  • volcanic earthquakes
  • manipis na ashfall
  • pag-ipon o pagbuga ng mga nakalalasong gas
Lokasyon ng Bulkang Taal: Lalawigan ng Batangas
Mga karagdagang impormasyon sa website:
Mga karagdagang impormasyon sa website: