BULKANG TAAL

Buod ng 24 oras na pagmamanman

(simula 5AM kahapon hanggang 5AM ngayong araw)

Petsa: 16 Oktubre 2022

(Bahagyang aktibidad)

ANTAS NG ALERTO

1

Petsa: 16 Oktubre 2022

ANTAS NG ALERTO

(Bahagyang aktibidad)

1

MGA PARAMETRO

antas ng tubig

Eruption

1 maliliit na phreatomagmatic na pagputok (October 15: 1543H)

antas ng tubig

Seismicity

12 volcanic earthquakes kabilang ang 9 na volcanic tremors (2 - 70 minutong haba)

antas ng tubig

Acidity

Main Crater Lake

0.76 (12 October 2022)

antas ng tubig
Temperatura

Main Crater Lake

65.1 ℃ (12 October 2022)

SO2

Sulfur Dioxide Flux

3882 tonelada / araw (13 Oktubre 2022); may upwelling ng mainit na volcanic fluids sa lawa

Plume
Plume

Katamtamang pagsingaw; 900 metrong taas; napadpad sa hilagang-silangan

ground deformation
Ground Deformation

Bahagyang pamamaga ng TVI at Kanlurang Taal Caldera at pag-impis ng Silangang Taal Caldera

static map
Lokasyon ng Lindol:
Nakalipas na 24 oras
Nakalipas na dalawang linggo
Lokasyon ng Lindol:
Nakalipas na 24 oras
Nakalipas na dalawang linggo
Bilang ng volcanic earthquake: 12 May sapat na record para ma-locate: 0

REKOMENDASYON / DAGDAG NA KOMENTO

Bawal

  • Pagpasok sa Taal Volcano Island o TVI, lalo na sa Main Crater at Daang Kastila fissures, at pamamalagi sa lawa ng Taal
  • Paglipad ng anumang aircraft malapit sa tuktok ng bulkan

Paalala

Maaaring maganap ang mga sumusunod:

  • biglaang pagputok ng steam o phreatic explosions
  • volcanic earthquakes
  • manipis na ashfall
  • pag-ipon o pagbuga ng mga nakalalasong gas
Lokasyon ng Bulkang Taal: Lalawigan ng Batangas
Mga karagdagang impormasyon sa website:
Mga karagdagang impormasyon sa website: