BULKANG TAAL

Buod ng 24 oras na pagmamanman

(simula 5AM kahapon hanggang 5AM ngayong araw)

Petsa: 25 Enero 2023

(Bahagyang aktibidad)

ANTAS NG ALERTO

1

Petsa: 25 Enero 2023

ANTAS NG ALERTO

(Bahagyang aktibidad)

1

MGA PARAMETRO

antas ng tubig

Seismicity

14 volcanic earthquakes kabilang ang 13 na volcanic tremor (2 minuto ang haba)

antas ng tubig

Acidity

Main Crater Lake

0.76 (12 October 2022)

antas ng tubig
Temperatura

Main Crater Lake

65.1 ℃ (12 October 2022)

SO2

Sulfur Dioxide Flux

4026 tonelada / araw (23 Enero 2023); may upwelling ng mainit na volcanic fluids sa Main Crater Lake

Plume
Plume

Katamtamang pagsingaw; 900 metrong taas; napadpad sa timog-kanluran

ground deformation
Ground Deformation

Pangmatagalang pag-impis ng kalakhang Taal Caldera at Taal Volcano Island

static map
Lokasyon ng Lindol:
Nakalipas na 24 oras
Nakalipas na dalawang linggo
Lokasyon ng Lindol:
Nakalipas na 24 oras
Nakalipas na dalawang linggo
Bilang ng volcanic earthquake: 14 May sapat na record para ma-locate: 0

REKOMENDASYON / DAGDAG NA KOMENTO

Bawal

  • Pagpasok sa Taal Volcano Island o TVI, lalo na sa Main Crater at Daang Kastila fissures, at pamamalagi sa lawa ng Taal
  • Paglipad ng anumang aircraft malapit sa tuktok ng bulkan

Paalala

Maaaring maganap ang mga sumusunod:

  • biglaang pagputok ng steam o phreatic explosions
  • volcanic earthquakes
  • manipis na ashfall
  • pag-ipon o pagbuga ng mga nakalalasong gas
Lokasyon ng Bulkang Taal: Lalawigan ng Batangas
Mga karagdagang impormasyon sa website:
Mga karagdagang impormasyon sa website: