BULKANG TAAL

Buod ng 24 oras na pagmamanman

(simula 5AM kahapon hanggang 5AM ngayong araw)

Petsa: 31 Marso 2023

(Bahagyang aktibidad)

ANTAS NG ALERTO

1

Petsa: 31 Marso 2023

ANTAS NG ALERTO

(Bahagyang aktibidad)

1

MGA PARAMETRO

antas ng tubig

Seismicity

1 volcanic earthquake

antas ng tubig

Acidity

Main Crater Lake

0.48 (21 February 2023)

antas ng tubig
Temperatura

Main Crater Lake

74.9 ℃ (21 February 2023)

SO2

Sulfur Dioxide Flux

2180 tonelada / araw (30 Marso 2023); may upwelling ng mainit na volcanic fluids sa Main Crater Lake

Plume
Plume

Mahinang pagsingaw; 600 metrong taas; napadpad sa kanluran timog-kanluran

ground deformation
Ground Deformation

Pangmatagalang pag-impis ng kalakhang Taal Caldera at Taal Volcano Island

static map
Lokasyon ng Lindol:
Nakalipas na 24 oras
Nakalipas na dalawang linggo
Lokasyon ng Lindol:
Nakalipas na 24 oras
Nakalipas na dalawang linggo
Bilang ng volcanic earthquake: 1 May sapat na record para ma-locate: 0

REKOMENDASYON / DAGDAG NA KOMENTO

Bawal

  • Pagpasok sa Taal Volcano Island o TVI, lalo na sa Main Crater at Daang Kastila fissures, at pamamalagi sa lawa ng Taal
  • Paglipad ng anumang aircraft malapit sa tuktok ng bulkan

Paalala

Maaaring maganap ang mga sumusunod:

  • biglaang pagputok ng steam o phreatic explosions
  • volcanic earthquakes
  • manipis na ashfall
  • pag-ipon o pagbuga ng mga nakalalasong gas
Lokasyon ng Bulkang Taal: Lalawigan ng Batangas
Mga karagdagang impormasyon sa website:
Mga karagdagang impormasyon sa website: