BULKANG TAAL

Buod ng 24 oras na pagmamanman

(simula 5AM kahapon hanggang 5AM ngayong araw)

Petsa: 15 Agosto 2021

(Pagtaas ng aktibidad)

ANTAS NG ALERTO

2

Petsa: 15 Agosto 2021

ANTAS NG ALERTO

(Pagtaas ng aktibidad)

2

MGA PARAMETRO

antas ng tubig

Seismicity

27 volcanic tremors, 1-45 minutong haba

(lindol na kaugnay sa aktibidad ng bulkan)

antas ng tubig

Acidity

Main Crater Lake

1.59 (12 February 2021)

(sukat ng acidity sa tubig ng bukal/lawa)

antas ng tubig
Temperatura

Main Crater Lake

71.8 ℃ (04 March 2021)

(sukat ng init sa tubig ng bukal/lawa)

SO2

Sulfur Dioxide Flux

9025 tonelada/araw (14 August 2021); may upwelling ng volcanic gas sa lawa; nagdulot ng vog

(sukat ng sulfur dioxide na ibinuga ng bulkan)

Plume
Plume

2000 metrong taas, napadpad sa hilagang silangan

(lakas ng pagsingaw mula sa bunganga ng bulkan)

ground deformation
Ground Deformation

Marahang pag-impis ng TVI, marahang paglawak ng kalakhang Taal

(paggalaw ng lupa sa paligid ng bulkan)

Lokasyon ng Lindol:
Nakalipas na 24 oras
Nakalipas na dalawang linggo
Lokasyon ng Lindol:
Nakalipas na 24 oras
Nakalipas na dalawang linggo
Bilang ng volcanic earthquake: 27 May sapat na record para ma-locate: 0

REKOMENDASYON / DAGDAG NA KOMENTO

Bawal

  • Pagpasok sa Taal Volcano Island o TVI, lalo na sa Main Crater at Daang Kastila fissures, at pamamalagi sa lawa ng Taal
  • Paglipad ng anumang aircraft malapit sa tuktok ng bulkan

Paalala

Maaaring maganap ang mga sumusunod:

  • biglaang pagputok ng steam o phreatic explosions
  • volcanic earthquakes
  • manipis na ashfall
  • pag-ipon o pagbuga ng mga nakalalasong gas
Lokasyon ng Bulkang Taal: Lalawigan ng Batangas
Mga karagdagang impormasyon sa website:
Mga karagdagang impormasyon sa website: