BULKANG TAAL

Buod ng 24 oras na pagmamanman

(simula 5AM kahapon hanggang 5AM ngayong araw)

Petsa: 03 Setyembre 2021

(Pagtaas ng aktibidad)

ANTAS NG ALERTO

2

Petsa: 03 Setyembre 2021

ANTAS NG ALERTO

(Pagtaas ng aktibidad)

2

MGA PARAMETRO

antas ng tubig

Seismicity

18 kabilang ang 5 na tremor (2-3 minuto ang haba) + mahinang background tremor

(lindol na kaugnay sa aktibidad ng bulkan)

antas ng tubig

Acidity

Main Crater Lake

1.59 (12 February 2021)

(sukat ng acidity sa tubig ng bukal/lawa)

antas ng tubig
Temperatura

Main Crater Lake

71.8 ℃ (04 March 2021)

(sukat ng init sa tubig ng bukal/lawa)

SO2

Sulfur Dioxide Flux

2,414 tonelada/araw (2 September 2021)

(sukat ng sulfur dioxide na ibinuga ng bulkan)

Plume
Plume

Malakas na pagsingaw; 2500 metro ang taas; napadpad sa timog-timog silangan

(lakas ng pagsingaw mula sa bunganga ng bulkan)

ground deformation
Ground Deformation

Marahang pag-impis ng TVI, marahang paglawak ng kalakhang Taal

(paggalaw ng lupa sa paligid ng bulkan)

Lokasyon ng Lindol:
Nakalipas na 24 oras
Nakalipas na dalawang linggo
Lokasyon ng Lindol:
Nakalipas na 24 oras
Nakalipas na dalawang linggo
Bilang ng volcanic earthquake: 18 May sapat na record para ma-locate: 0

REKOMENDASYON / DAGDAG NA KOMENTO

Bawal

  • Pagpasok sa Taal Volcano Island o TVI, lalo na sa Main Crater at Daang Kastila fissures, at pamamalagi sa lawa ng Taal
  • Paglipad ng anumang aircraft malapit sa tuktok ng bulkan

Paalala

Maaaring maganap ang mga sumusunod:

  • biglaang pagputok ng steam o phreatic explosions
  • volcanic earthquakes
  • manipis na ashfall
  • pag-ipon o pagbuga ng mga nakalalasong gas
Lokasyon ng Bulkang Taal: Lalawigan ng Batangas
Mga karagdagang impormasyon sa website:
Mga karagdagang impormasyon sa website: